Jaunks grmatas

Aktualittes

46925

Vidzemes bibliotekri tiekas tradicionlaj vasaras saiet konferenc
23.07.2014


Jlija otr neda Vidzemes bibliotekriem bija svtku neda, jo, k jau katru gadu, aj laik (jau 17. gadu)   norisinjs ikgadj Latvijas Bibliotekru biedrbas Vidzemes nodaas konference. gada tma  Bibliotkas k kultras iestdes pienesums vietjs kopienas attstb neizmantots iespjas. Divas skaistas dienas  drz visu Vidzemes novadu bibliotekri tiks jaukaj un oti sakoptaj Smiltenes novada Grundzles pagasta atptas un sporta kompleks Trssalias.  Ar msu novada bibliotekres no Ainaiem, Salacgrvas, Tjas un Svtciema piedaljs aj saiet, lai pilnveidotu savas profesionls prasmes un  daltos domu apmai ar koliem par savu ikdienas darbu.
       Konferences atklan bibliotekrus uzrunja  LBB Vidzemes nodaas prieksdtja Gunta Romanovska, Valkas novada Centrls bibliotkas direktore Ginta Dubrovska, Smiltenes novada bibliotkas direktore Zaiga Krmia ,Latvijas Bibliotekru biedrbas prieksdtja Kristne Pabrza un Smiltenes novada domes prieksdtja vietnieks
Gints Kukainis.
Pirms dienas  turpinjum ar interesi sekojm ldzi divu pedagogu, vizuls mkslas pasniedzju, mkslinieu, vairku grmatu autoru Lailas Meluknes un Valdas Oias lekcijai Prtgas un neprtgas idejas paskumu organizan. Daloties sav pieredz, lektores piedvja jaunas idejas paskumu organizan , izstu veidoan un noforman, izmantojot dadus materilus.
Vakara pus Prozas un mzikas stund ms priecja jaunais rakstnieks Gundars Ignats, lasot fragmentu no pirm  romna Prbaudes laiks. Ar muzikliem komentriem literro paskumu papildinja dziesminieks Mikus Frivelds.
aj dien notika ar jauna LBB VN prieksdtja un valdes vlanas. Savu amatu un pieredzi jaunajai vadtjai  Elnai Riemerei  nodeva Gunta Romanovska, kas aizrautgi aj amat darbojs visus LBB Vidzemes nodaas  17 pastvanas gadus.
Otrs dienas rta pus klausjmies Valkas novadptniecbas muzeja specilistes Ligitas Drubias ststjumu par Jni Cimzi un via darbbu laikmeta kontekst. Savukrt, dzejnieka Ptera Brvera meita , literte un  tulkotja Zane Brvere-Kvpa va ielkoties sava tva dzejnieka un atdzejotja Ptera Brvera literraj veikum.  Par jaunko latvieu literatr un grmatm, kurm btu jbt katras bibliotkas plauktos, vstja Liega Pieia, LNB Bibliotku konsultatv centra projektu vadtja.
pas viesis konferenc bija LNB direktors Andris Vilks. Vi un LNB prstve Signe Valtia paststja par  paskumiem , kas jau notikuu un  vl ogad notiks, k ar par    pakalpojumiem, kurus  vars saemt jaunaj Nacionls bibliotkas k .
Noslgum LBB Vidzemes nodaas prieksdtja Gunta Romanovska pateics visiem par ldzdalbu. Konferences simbols ceojo vrna nkamgad ceos uz Csm.
Konference sev ietvra ar ekskursijas un pieredzes apmaiu apmekljm Smiltenes novada muzeju Mru mui un  iepazinmies ar Smiltenes novada bibliotkas Brnu apkalpoanas nodau.
Abs  diens ms vienoja atkalsatikans prieks, vlme uzzint ko jaunu, pozitvisms un smaids, kas dod iedvesmu un eneriju  jauns sezonas darbam bibliotks.
Vrdi mca, piemri -aizrauj!-  is sprnotais latu teiciens ne velti bija izvlts par s vasaras  saieta devzi.   

Svtciema bibliotkas vadtja    L. Borozdina

Ieldju...      Atpaka
<< Marts 2021 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus